A picture
A picture

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google play
App Store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Interaktivní mapa

mapa

MAS Naděje o.p.s.

www.masnadeje.cz

Obsah

Zámek Korozluky

Dominantou obce Korozluky je zámek, který, ač postaven teprve v roce 1806 na místě zaniklé tvrzi tehdejším majitelem zálužského statku rytířem Václavem Beníškem z Dobroslavi, má za sebou poměrně bohatou stavební historii.

Původně byl jednopatrový, dvoukřídlý a vystavěný v klasicistním stylu, vyznávajícím přísně symetrickou, hmotově zjednodušenou kompozici a střídmý, ušlechtilý detail s převahou prosté nečleněné plochy. Také korozlucký zámeček, postavený na jižním svahu Jánského vrchu, byl bez výraznějších architektonických znaků.

Zámek Korozluky 

Od roku 1848 byli jeho majiteli mostečtí pivovarští podnikatelé bratři Fleischerové. Vzhled zámku tehdy doznal určitých změn. Pod vlivem architektury novorenesance, která vznikla a vyvíjela se ve druhé polovině 19. století, byl zámeček přebudován ve stylu italské novorenesanční vily. Je proto unikátní, protože takové stavby mají být v Česku jen dvě. Byly přistavěny dvě věže, stavba je vertikálně rozdělena do tří částí. Na prostřední části se nachází zdobný štít s volským okem, střecha zámku je valbová. Balkony, v čele jednoduchý, po stranách sdružené, jsou neseny krakorci. 

Po téměř třiceti letech pak zámek získal Josef Richter a jeho rodina a v jejich vlastnictví byla stavba až do roku 1945. U zámku nechal Josef Richter vybudovat rozlehlou zahradu a kapli sv. Josefa. Po druhé světové válce zámek sloužil jednotnému zemědělskému družstvu, státnímu statku, odborné zemědělské škole a okresnímu národnímu výboru. Ačkoli byl od roku 1958 veden jako památka a byl zapsán ve státním seznamu kulturních památek, zámek chátral, takže z něj nakonec zbyly jen obvodové zdi, zpustla také přilehlá zahrada. Po roce 1989 zámek získal jako náhradní restituci Miroslav Perout, který za osm let usilovné práce dokázal zámek i zahradu vzkřísit k další existenci.

Bližší informace o zámku: http://www.zamekkorozluky.ic.cz/index.html

Poloha: 50°28'46.396"N, 13°43'31.318"E

 
 

Zřícenina Kostomlaty pod Milešovkou

Zřícenina Kostomlaty pod Milešovkou

Zakladateli hradu byli před rokem 1333 páni z Rýzmburka. Hrad Sukoslav je šlechtickým hradem a je příkladem hradu bergfritového typu, dvojdílné dispozice. Hrad zpustl v průběhu 16. století.

 
  

Bližší informace o zámku: http://www.zamky-hrady.cz/6/kostomlaty.htm

Poloha:  50°33'14.96"N, 13°52'46.739"E

 

 

Dne 3.9. 2010 18:20
 

 
Děkanský kostel Nanebevzetí P. Marie
dek. koste 

Po vzoru jihoněmecké gotiky má kostel pouze jednu věž, exteriér působí prostě a stroze, stěny jsou hladké a ploché, obvodní zdivo je členěno dvěma pásy oken, spodní okna patří jednotlivým kaplím a horní pás oken náleží bočním lodím haly. Vnitřek kostela tvoří velká hala, rozdělená do tří lodí sedmi dvojicemi osmibokých sloupů. Mezi opěrné pilíře je vsunuto 16 kaplí, dvě postranní předsíně, sakristie, východní dvojité šnekové schodiště a západní šnekové schodiště. Každá z kaplí má vlastní krouženou klenbu a je zasvěcena svému donátoru – čechům, bohatým měšťanům a jedna církevnímu hodnostáři, oseckému opatu Bartoloměji.

V interieru kostela je instalována exposice gotického a renesančního umění severozápadních Čech, suterén kostela slouží jako výstavní prostor Severočeské galerii.

Z původního bohatého vybavení chrámu se dochovala řada umělecky hodnotných děl dokládajících provázanost se saskomíšeňským okruhem, ale nejen s ním.

Nedílnou součástí interiérové architektury tvoří už renesanční reliéfní, polychromované výjevy Starého a Nového zákona na poprsnici empory, ještě gotická kazatelna s nově objevenými původními malbami výplňových polí, křtitelnice a věžové pastoforium přemístěné k sakristii z prostoru presbyteria v souvislosti se stavbou barokního oltáře.
 
 • r. 1515 - vyhořel mostecký farní kostel, tehdy stojící uprostřed hřbitova, při cestě vedoucí k žatecké silnici. Ze stavby se uchovala jeho východní krypta a vnitřní obvodové zdivo západní věže (založení tohoto kostela mezi lety 1253 až 1257 dokládá nepřímo listina papeže Bonifáce VIII. z roku 1296, stavba byla původně raně gotická trojlodní bazilika)
 • 20. srpna 1517 - začalo se se stavbou nového kostela, kdy byl položen základní kámen
 • v prvním roce stavby probíhaly bourací práce, teprve roku 1518 odevzdal mistr Jakub projekt nové stavby, vedení stavby se ujal Jiří (Jörg) z Maulbronu
 • druhé desetiletí 16. století - byly dokončeny klenby obvodových kaplí, vztyčeny vnitřní pilíře a osazeny výběhy klenebních žeber
 • r. 1532 - kostel je před zaklenutím, zasklívala se okna a tesala se klenební žebra
 • r. 1549 - byla dokončena hrubá stavba
 • polovina 16. stol. - vznikají renesanční portály
 • r. 1578 - kostel vyhořel, do roku 1602 opravován
 • r. 1597 - byl kostel vysvěcen
 • r. 1650 - kostel pokryt novou střechou
 • r. 1840 - zbořena hřbitovní zeď kolem kostela a kostnice
 • r. 1932 - oprava pod vedením arch. Karla Kühna – obnova omítek vnějšího pláště stavby a restaurace kamenných článků
 • velký hlavní oltář vznikal v letech 1735-39, jeho plastická výzdoba z dílny sochaře Bartoloměje Edera a velký oltářní obraz od Josefa Kramolína jsou z roku 1773
 • říjen 1975 - kostel přesunut o 841,1 m do blízkosti špitálu a kostela sv. Ducha a usazen na dvoupodlažní železobetonové základy, rychlost přesunu: 1-3 cm za minutu
 • k záchraně kostela vybrána varianta přesunu po obloukové dráze
 • obvodové zdivo a nosné a opěrné pilíře byly zpevněny, zbytek západní věže byl zbořen, obvod kostela zajistil betonový věnec a kostel sevřela ocelová příhradová konstrukce uvnitř i zevně
 • pod všechny staticky důležité body bylo na vybudovaná kolejiště zasunuto 53 transportních vozíků, které pracovaly na hydraulickém principu
 • hydraulika ovládala 4 výložná ramena, která měla kostel táhnout, případně brzdit
 • koleje byly za pohybu kostela na traťovém násypu překládány zezadu dopředu
 • přípravy trvaly sedm let (bylo nutno zbořit všechny domy, které stály v cestě, zasypat někdejší povrchový důl Richard atd.)
 • po 27 dnech přesunu byl kostel usazen na nové místo
 • do roku 1988 restaurován
 • r. 1993 - kostel slavnostně znovu vysvěcen
 •  
Jedná se o nejstarší kostel v Mostě postavený již před rokem 1258, zničen byl během požáru města v roce 1515. O 2 roky později začal novou stavbu s hranolovitou věží stavitel Jörg z Maulbornu. Nový chrám se stal stavitelským skvostem. V roce 1964 bylo rozhodnuto o likvidaci historického jádra Mostu z důvodu důlní činnosti. Díky tlakům odborné veřejnosti byl kostel přesunut a zpřístupněn až v roce 1988, ale 17 m vysoký barokní oltář se mohl vrátit až "po změně režimu."
 
 
 
Poloha: 50°31'4.875"N, 13°38'55.902"E
 

Dne 3.9. 2010 16:40