A picture
A picture

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google play
App Store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Interaktivní mapa

mapa

MAS Naděje o.p.s.

www.masnadeje.cz

Obsah

Vydávání povolenek od 15. 4. 2024 vždy v úřední hodiny.

Zahájení rybolovu pro rybníky: Lužický rybník č. 441 166 od 1. 5. 2024

Žádost o vydání povolenky 

Žádost děti o vydání povolenky 

 

Místní rybářský řád 2024

Místní rybářský řád 2024 

Pro rybníky: Lužický rybník č. 441 166

Rybník č. 1 - pro sportovní účel

Rybník č. 2 - pro sportovní účel a rekreaci

Rybník č. 3 - chovný

 

Obec Lužice na základě rozhodnutí Obecního zastupitelstva vydává

místní rybářský řád:

l. Doba hájení jednotlivých druhů ryb

Štika obecná hájená od 1. 1. -  do 15. 6.

Candát obecný hájený od 1. 1. - do 15. 6.

Úhoř říční hájený od 1. 9. – do 30. 11.

ll. Nejmenší povolené míry ryb k rybolovu a horní míry

Kapr obecný 40 cm

Lín obecný 30 cm

Amur 55 cm

Sumec 70 cm

Úhoř říční 50 cm

Štika obecná 60 cm

Candát obecný 55 cm

Horní míra Kapra obecného je 70 cm včetně, Amura 70 cm včetně a u Štiky obecné je 85 cm včetně, pokud tato míra bude větší, musí být co nejšetrněji vrácen zpět. Tato délka se měří u ryb od předního konce hlavy až ke konci nejzazší části ocasní ploutve.

 

lll. Povinné vybavení – přehled o úlovcích

Každý kdo loví ryby, je povinen mít při sobě míru potřebnou k zjištění délky ulovené ryby, podběrák a vhodný nástroj na vyprošťování háčků. Doporučujeme používat komerčně vyráběné podložky pod ryby a háčky bez protihrotu. Každý kdo loví ryby, je dále povinen mít při sobě povolenku k rybolovu a řádně vyplněný přehled o úlovcích. Povolenka je nepřenosná na druhou osobu!

Povolenku a řádně vyplněný přehled o úlovcích nutno odevzdat na OÚ do 10. 1. 2025

lV. Chování při lovu

Lovit ryby je povoleno pouze na řádnou udici, jakýkoliv jiný způsob lovu je zakázán. Při lovu je lovící povinen být u prutů přítomen tak, aby v případě potřeby mohl s nimi manipulovat.

Vzdálenost mezi jednotlivými rybáři musí být alespoň 3 m, nedohodnou-li se na menší vzdálenosti.

V. Zacházení s ulovenými rybami:

1. Ryby, které byly uloveny v době hájení nebo ryby, které nedosahují předepsané nejmenší míry, musí být co nejšetrněji ihned puštěny zpět.

2. Ryby při případném focení, měření a vážení se musí držet nad podložkou, ryba nesmí oschnout a musí se polévat připravenou vodou.

3. Při vytahování ryby je každý povinen zacházet s rybou šetrně, pokud ji nelze vylovit chycením do mokré ruky, musí být použit podběrák.

4. Ulovenou rybu, kterou si chce lovící ponechat, musí dát do vezíru, nebo ji zabít, aby byla možná kontrola úlovku.

Vl. Je zakázáno!

1. Používání srkaček

2. Pletené šokové šňůry, myšleno jako návazec, doporučujeme návazec ze silnějšího silonu.

3. Vnadit krví, masem, jakoukoli směsí z masa, škvarkami a veškerými chráněnými živočichy.

4. Přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené míry

5. Zákaz lovu na umělou nástrahu

6. Zákaz lovu třpykováním – přívlač zakázaná

7. Zákaz rozdělávání ohňů, stanů a přístřešků.

Vll. Večerní rybolov:

1. Po setmění musí lovící použít běžně dostupná svítidla (elek. kapesní svítilna, lampa,   

    svíčka apod.), kterými osvětluje čihadla prutů. Ostatní intenzivní svítidla a rozdělávání   

    ohňů je zakázáno.

Vlll. Ochrana životního prostředí:

1. Každý, kdo loví ryby, je povinen na místě udržovat pořádek, nesmí ponechávat na břehu       

    odpadky a házet je do vody. Při příchodu k vodě provede lovící nejprve prohlídku místa   

    a pokud je znečištěno, nejprve místo uklidí.

2. Je zakázáno řezat vidličky (opěrky) z rostoucích porostů nebo je poškozovat.

3. Uhynulé ryby, na které je možno dosáhnout je lovící povinen vylovit a odstranit tak, aby

    nedošlo ke znehodnocení vody nebo šíření nákazy (nejlépe zakopáním).

lX. Doba lovu v měsících je stanovena takto:

leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec od 6.00 – do 20.00 hod
duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4.00 – do 24.00 hod

X. Vydávání a použití povolenek:

1. Děti do 10ti let mohou chytat pouze v doprovodu osoby starší 18ti let na jeden prut.

2. Děti od 10ti do 15ti let mohou chytat sami, na 2 pruty.

3. Osoby nad 15 let mohou k lovu použít 2 pruty, každá udice může mít pouze jeden   

    návazec.

4. Povolenky, budou vydávány na OÚ v Lužicích od 15. 4. 2024.

Xl. Počet a množství ulovených ryb, jejich evidence:

1. V jednom dni, si může lovící ponechat pouze 2 kus ušlechtilé ryby.

2. Při ulovení ryby a ponechání si ryby je lovící povinen tuto skutečnost ihned zapsat do         

    přehledu o úlovcích s označením data, druhu a délky ryby

Xll. Kontrola:

1. Kontrolu lovících, provádí osoba pověřená, která se prokáže průkazem

2. Lovící, je povinen po vyzvání předložit povolenku ke kontrole.

3. V případě porušení jsme oprávněni okamžitě odebrat povolenku a vykázat lovícího od

    vody.

4. Porušení tohoto řádu, jsou důvodem k omítnutí prodeje další povolenky

 

XII. Cena povolenky:

dospělí 600,-Kč

děti do 15 let 200,- Kč

 

Hostovací povolenka 750,-Kč/rok

Hostovací celoroční povolenka bude vydána občanům, kteří v obci nemají trvalý pobyt.

Maximální počet hostovacích povolenek je 10 ks/rok.

 

Zahájení rybolovu pro rybníky: Lužický rybník č. 441 166 od 1. 5. 2024

 

Rybářský hospodář:

Ladislav Trousil

Jaroslav Kalina